nuovamarea marine electronics and design
1

 

Manufacturers

Cart Contents

1
0 items

New products

nm-eRelay (control buttons & switches via nm-eControl)
nm-eRelay (control buttons & switches via nm-eControl)

Specials

NMEA to ETHERNET
NMEA to ETHERNET
 Our Price: 270.00€
 Sale Price: 229.50€
 You Save:  15%
 
» Homepage

My Account - Cart Contents - Checkout


29/03/2005 Ολοκλήρωση επιστημονικής μελέτης και επίδειξη εφαρμογής GasNet

Στα πλαίσια των επιστημονικών μελετών που χρηματοδοτήθηκαν από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) για τα έτη 2003 – 2005, ανετέθη μετά από σχετικό διαγωνισμό η επιστημονική μελέτη “Ανάπτυξη Συστήματος On Line Μετρήσεων Εύφλεκτων Αερίων στην Πρόληψη Ατυχημάτων στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη» σε ομάδα ερευνητών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με στελέχη των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε. Η ομάδα είχε επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Ν. Μαρκάτο και μέλη τους Επίκουρους Καθηγητές Α. Χαλουλάκου και Χρ. Κυρανούδη, τον Χημικό Ναυτιλίας κ. Σ. Σαρβανίδη, τον ιατρό εργασίας κ. Ε.Αλεξόπουλο και τους κ.κ Ι. Μπαξεβάνη και Δ. Παπαϊωάννου της Νουόβα Μαρέα Ηλεκτρονικής.


It can be deployed in minutes in order to protect personnel and vessels during their service. The unique system can integrate thousands of gas detection and/or other type of sensors with proprietary radio link to the on-board, shore-based or even to an overseas station. Remote measurement is totally unaffected by existing volatile communication networks and the scanning interval is 3 times per second.

  
  Ολοκλήρωση επιστημονικής μελέτης και επίδειξη εφαρμογής

Στα πλαίσια των επιστημονικών μελετών που χρηματοδοτήθηκαν από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) για τα έτη 2003 – 2005, ανετέθη μετά από σχετικό διαγωνισμό η επιστημονική μελέτη “Ανάπτυξη Συστήματος On Line Μετρήσεων Εύφλεκτων Αερίων στην Πρόληψη Ατυχημάτων στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη» σε ομάδα ερευνητών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με στελέχη των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε. Η ομάδα είχε επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Ν. Μαρκάτο και μέλη τους Επίκουρους Καθηγητές Α. Χαλουλάκου και Χρ. Κυρανούδη, τον Χημικό Ναυτιλίας κ. Σ. Σαρβανίδη, τον ιατρό εργασίας κ. Ε.Αλεξόπουλο και τους κ.κ Ι. Μπαξεβάνη και Δ. Παπαϊωάννου της Νουόβα Μαρέα Ηλεκτρονικής.

Βασικό αντικείμενο της μελέτης ήταν η ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος για την on-line μέτρηση εύφλεκτων ουσιών (ΣΜΕΑ) σε θαλάμους πλοίων για την πρόληψη ατυχημάτων που προέρχονται από εκρήξεις κατά τη διάρκεια επισκευών στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (ΝΕΖ).

Αν και η νομοθεσία είναι σαφής, στη ΝΕΖ σήμερα είναι ασαφές αν πρέπει να γίνονται μετρήσεις, ποιος πρέπει να τις εκτελεί και πως εκτελούνται σωστά. Το Σύστημα που μελετήθηκε και ολοκληρώθηκε έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, δίνοντας τη δυνατότητα να υπάρχει συνεχής έλεγχος και καταγραφή της ύπαρξης συγκέντρωσης εύφλεκτων αερίων σε ένα χώρο εργασιών με τελικό στόχο την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων ακόμα και θανατηφόρων που δυστυχώς έχουν συμβεί στο παρελθόν. Είναι γνωστό ότι η ΝΕΖ είναι χώρος εργασίας υψηλού κινδύνου. Πέρα από την όποια κινητοποίηση των αρμοδίων αρχών, τα πολλά εργατικά ατυχήματα, ακόμα και θανατηφόρα, που έχουν συμβεί έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

Το προτεινόμενο Σύστημα είναι ένα ασύρματο δίκτυο μετρητών αερίων και υπολογιστικών συστημάτων σε τοπολογία Κεντρικού Σταθμού / Τερματικών Σταθμών. Στο δίκτυο αυτό οι φορητοί Τερματικοί Σταθμοί (ΤΣ) μετρούν τις τιμές των εύφλεκτων αερίων, τις καταγράφουν, τις διαμορφώνουν και τις εκπέμπουν ασύρματα. Ο φορητός Κεντρικός Σταθμός (ΚΣ) συλλέγει τις εκπεμπόμενες πληροφορίες, τις διαμορφώνει, τις καταχωρεί και τις επεξεργάζεται για να τις παρουσιάσει με γραφικό και ηχητικό τρόπο.

Κατά την πρώτη φάση της μελέτης, μετά από μια αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα και διεθνώς, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των προδιαγραφών και των απαιτήσεων των Μετρητών Εύφλεκτων Αερίων και του Λογισμικού και Λογικού. Ακολούθησε η επιλογή των κατάλληλων οργάνων και η βαθμονόμησή τους, καθώς και εκτεταμένες δοκιμές, τόσο σε εργαστηριακές συνθήκες όσο και σε πραγματικές επί πλοίου, με σκοπό τον καθορισμό του βέλτιστου τρόπου λειτουργίας τους.

Στη συνέχεια αναπτύχθηκε το Υλισμικό και Λογισμικό επικοινωνίας των ανιχνευτών με τα υπόλοιπα μέρη των Τερματικών Σταθμών και των Τερματικών Σταθμών με τον Κεντρικό Σταθμό, καθώς και το Λογισμικό παρουσίασης και καταγραφής των μετρήσεων και τελικά ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη και η εφαρμογή του συστήματος ραδιοεπικοινωνίας. Το σύστημα είναι ενεργειακά αυτόνομο, με χρήση συσσωρευτών και φωτοβολταϊκών στοιχείων και δεν απαιτείται κανενός είδους καλωδίωση για την εγκατάστασή του. Το όλο Σύστημα ρυθμίστηκε σε ολοκληρωμένη μορφή (ανιχνευτές – μονάδες ραδιοεπικοινωνίας Τερματικών - Κεντρικού Σταθμού, λογισμικό και υλισμικό διαχείρισης ακεραιότητας μετρήσεων και λειτουργίας)

Μετά από εκτεταμένες δοκιμές του Συστήματος τόσο σε εργαστηριακές συνθήκες, όσο και επί πλοίων στα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., έγινε εφαρμογή σε περιβάλλον πραγματικού χρόνου και σκληρών εργασιακών συνθηκών.

Με την αξιολόγηση των τελικών λειτουργικών δεδομένων, έγιναν οι απαραίτητες τροποποιήσεις με στόχο την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος για την ολοκλήρωση και παράδοση του Συστήματος που συνοδεύεται από ειδικό εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας/συντήρησης και εφαρμογών.

Στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης της μελέτης πραγματοποιήθηκε στα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. παρουσίαση του όλου Συστήματος σε εκπροσώπους του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., με επικεφαλής τον Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου (κ.κ. Βασίλειο Μακρόπουλο και Μηνά Αναλυτή). Στην όλη εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι σωματείων εργαζομένων καθώς και ειδικό επιστημονικό - τεχνικό προσωπικό.


 
   

Address: 26 Mirtidiotissis str, Kastella, 18533 Piraeus, Greece
Tel.: +30.210.4134628, +30.210.4134698, Fax: +30.210.4134814


(c) NuovaMarea ltd