nuovamarea marine electronics and design
1

 

Manufacturers

Cart Contents

1
0 items

New products

Marine Surveying for New Motor Yachts - C. Mark Souter
Marine Surveying for New Motor Yachts - C. Mark Souter

Specials

CamControl for Axis servers
CamControl for Axis servers
 Our Price: 400.00€
 Sale Price: 320.00€
 You Save:  20%
 
» Homepage

My Account - Cart Contents - Checkout


15/04/2005 Press Release - Τα νέα του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Σύστημα On Line μετρήσεων εύφλεκτων αεριών για την πρόληψη ατυχημάτων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη.


 

Στα πλαίσια των επιστημονικών μελετών που χρηματο­δοτήθηκαν από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. για τα έτη 2003 - 2005 ανατέθηκε, μετά από σχετικό διαγωνισμό, σε ομάδα ερευ­νητών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η επιστημονική μελέτη «Ανά­πτυξη Συοτήματος On Line Μετρήσεων Εύφλεκτων Αερίων για την Πρόληψη Ατυχημάτων στη Ναυπηγοεπι­σκευαστική Ζώνη». Συνεργάστηκαν στελέχη των Ελληνι­κών Ναυπηγείων Α.Ε. της Thyssen Krupp Marine Systems AG και της Nuova Marea Ltd. Η ομάδα είχε επι­στημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχ/κώντου Ε.Μ.Π. κο Νικόλαο-Χρήστο Μαρκάτο. Συμ-μετείχαν επίσης:

 • από τη Σχολή Χημικών Μηχ/κών Ε.Μ.Π. οι επίκουροι
  καθηγητές κα Αρχοντούλα Χαλουλάκου και κος Χρήστος
  Κυρανούδης,

 • από τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. ο κος Ευάγγελος
  Αλεξόπουλος, ιατρός εργασίας, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχο­
  λής του Παν. Αθηνών και ο κος Συμεών Σαρβανίδης,
  χημικός ναυτιλίας, MSc,

 • από τη Nuova Marea Ltd ο κος Δημήτριος Παπαϊω-
  άννου, ηλεκτρονικός.

Βασικό αντικείμενο της μελέτης ήταν η ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος για την on line μέτρηση εύφλε­κτων αερίων (ΣΜΕΑ) σε θαλάμους πλοίων, με στόχο την

πρόληψη ατυχημάτων που προέρχονται από εκρήξεις κατά τη διάρκεια επισκευών στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (ΝΕΖ).

Το σύστημα που μελετήθηκε και ολοκληρώθηκε παρέ­χει τη δυνατότητα να υπάρχει συνεχής έλεγχος και κατα­γραφή των εύφλεκτων αερίων σε ένα χώρο εργασιών με τελικό στόχο την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων, θανα­τηφόρων και μη, που δυστυχώς έχουν συμβεί στο παρελ­θόν. Είναι γνωστό ότι η ΝΕΖ είναι χώρος εργασίας υψη­λού κινδύνου. Πέρα από την όποια κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών τα πολλά εργατικά ατυχήματα, ιδιαίτερα τα θανατηφόρα, έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

Το προτεινόμενο σύστημα είναι ένα ασύρματο δίκτυο μετρητών αερίων και υπολογιστικών συστημάτων σε τοπολογία Κεντρικού Σταθμού/Τερματικών Σταθμών. Στο δίκτυο αυτό οι φορητοί Τερματικοί Σταθμοί (ΤΣ) μετρούν τις τιμές των εύφλεκτων αερίων, τις καταγράφουν, τις διαμορφώνουν και τις εκπέμπουν ασύρματα. Ο φορητός Κεντρικός Σταθμός (ΚΣ) συλλέγει τις εκπεμπόμενες πλη­ροφορίες, τις διαμορφώνει, τις καταχωρεί και τις επεξερ­γάζεται για να τις παρουσιάσει με γραφικό και ηχητικό τρόπο.

Κατά την πρώτη φάση της μελέτης, μετά από μια αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα και διεθνώς, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των προδιαγραφών και των απαιτήσεων των μετρητών εύφλεκτων αερίων και του λογισμικού και λογικού μοντέλου. Ακολούθησε η επι­λογή των κατάλληλων οργάνων και η βαθμονόμηση τους καθώς και εκτεταμένες δοκιμές, τόσο σε εργαστηριακές συνθήκες όσο και σε πραγματικές επί πλοίου, με σκοπό τον καθορισμό του βέλτιστου τρόπου λειτουργίας τους.

Στη συνέχεια αναπτύχθηκε το λογισμικό επικοινωνίας των ανιχνευτών με τα υπόλοιπα μέρη των Τερματικών Σταθμών και των Τερματικών Σταθμών με τον Κεντρικό Σταθμό, καθώς και το λογισμικό παρουσίασης των μετρή­σεων και τελικά ολοκληρώθηκε

Download Τευχος 21

 
   

Address: 26 Mirtidiotissis str, Kastella, 18533 Piraeus, Greece
Tel.: +30.210.4134628, +30.210.4134698, Fax: +30.210.4134814


(c) NuovaMarea ltd